Šifry a jejich řešení

Dáváme k dispozici letošní šifry včetně jejich řešení. Pokud si chcete zkusit šifry vyluštit sami, nepokračujte ve čtení článku a pouze si stáhněte soubor se šiframi.

Bohužel zde nemůžeme dát letošní dřívkovou šifru, takže pokud jste nebyli na Procházce, tak máte smůlu. 🙂 Kromě ní zde ovšem jsou všechny šifry. Pokračování textu Šifry a jejich řešení

Drsná zábava pro drsné jedince, ročník 2017

Jubilejní třináctý ročník Procházky růžovým sadem se odehrál od 24. do 26. března 2017 a to opět v Orlických horách. Na letošní Procházku jsem se po několika letech organizování vydala opět jako (téměř) obyčejný účastník. Už pár let jsem totiž překecávala holky, kterým jsem v Royalu dělala vedoucí, aby někdy zkusily jít na tuhle super akci a ony mě zase překecávaly, ať teda skončím s organizací, aby mohly jít se mnou v družstvu. Z organizačního týmu se mi nakonec podařilo po pár letech uvolnit a skutečně jsem sestavila super družstvo se třema holkama, které byly ochotné se mnou jít, přestože jsem je předem upozorňovala, že to bude drsňárna. Naštěstí všechny holky už byly na rozehřívacím kole předchozí rok, a tak přibližně věděly, do čeho jdou.

Pokračování textu Drsná zábava pro drsné jedince, ročník 2017

Výsledky 13. ročníku Procházky růžovým sadem

A je to tady! Zveřejňujeme výsledky 13. ročníku Procházky. Tentokrát jsme se, stejně jako loni, procházeli krásnou přírodou Orlických hor. Počasí nám přálo, sněhu bylo dostatek a šifer taktéž. Některé týmy zvládly obejít všech 10 základních šifer a 2 týmy donesly klíč.

Společně s úpravou pravidel se nám trochu mění i výsledková tabulka. Ani to ale nevysvětluje ono + v nalezených a vyluštěných šifrách. Tak aby bylo jasno i těm, kteří letos na Procházce nebyli: To máte tak. Letos byla ve zprávě místo umístění klíčů zašifrována 3 místa v blízkém okolí, kde týmy vyzvedly další jednoduché šifry, ve kterých teprve zjistily umístění klíčů.

Pořadí Tým Návrat v limitu Čas příchodu Číslo klíče Nalezených + vyluštěných šifer Nalezených šifer Vyluštěných šifer
1. Kuře na paprice ANO 17:05 1 20 9 + 2 7 + 2
2. Pandy ANO 17:58 2 17 8 + 1 7 + 1
3. Alfaskvadra tým dynamickejch čuprstár sekáčskejch vlkoušů ANO 17:55 21 10 + 3 6 + 2
4. Toť otázka ANO 17:55 15 10 + 1 3 + 1
5. Lenochodi ANO 17:55 14 10 4
6. Integrovaní velbloudi ANO 17:59 11 7 + 1 2 + 1
7. Hvězdná pěchota ANO 17:30 9 8 1
8. Mazaní myšáci ANO 17:59 8 6 2
9. Beskydská čtyřka ANO 16:57 8 8 0
10. Máme rádi PRS ANO 17:23 8 8 0
11. Název vymyslíme na místě ANO 17:52 8 8 0
12. Porazíme! ANO 17:58 7 6 1
13. 1 + 2 = 5 řízků ANO 17:25 6 6 0
14. WWW ANO 16:23 2 2 0
15. Borci NE 18:45 4 4 0

Díky všem za účast, my jsme si to užili! =)

PS: Podobně jako loni, máme i letos několik ztrát, ze kterých doufáme, že se stanou nálezy – tmavě modré kalhoty, tmavá podkolenka, barevná rukavice, jelení lůj a dva černé kabely. Jestli něco z tohoto postrádáte, ozvěte se.

Týmy přihlášené na PRS 2017

Název týmu První člen Druhý člen Třetí člen Čtvrtý člen Zaplaceno
1. Název vymyslíme na místě Jiří Růžička Jan Kretek Petr Guznar Alois Kretek ANO
2. Alfaskvadra tým dynamickejch čuprstár sekáčskejch vlkoušů Jana Dvořáková Ondra Mrákota Jiří Žižka ANO
3. Integrovaní velbloudi Nikol Ambrožová Klára Ambrožová Martin Chrobák Renáta Juříková ANO
4. Nechráněný název Jana Zbořilová Martina Skaličková
5. Pandy Dana Pohanková Mia Švecová Maruška Zejdová Anička Kozelková ANO
6. Borci 1 Jiří Ščudlík Timotej Ščudlík Aleš Kurečka Karolína Mezlová ANO
7. Borci 2 Kateřina Lesová Tomáš Ščudlík Vít Kurečka ANO
8. Mazaní Myšáci Rober Myška Verča Myšková Pája Myšková Kuba Myška ANO
9. Máme rádi PRS Jan Zatloukal Katka Zatloukalová Maruška Zatloukalová Filip Mečkovský ANO
10. WWW František Šmoldas František Šmoldas ml. Ondra Zaorálek Eliška Šmoldasová NE
11. Beskydská čtyřka Marek Mazur Magdalena Unucková Tomáš Tomíček Daniel Walek ANO
12. Kuře na Paprice Lukáš Hochmann Jana Havelková Vašek Potoček NE
13. Lenochodi Tomáš Broda Michael Walek Klára Unucková Jiří Fizek NE
14. 1 + 2 = 5 řízků Palo Broda Ady Paličková Bára Paličková ANO
15. Porazíme! Lukáš Bartík Martina Drobiszová NE
16. Toť otázka Jan Kopecký (Kopé) Alžběta Černohousová Marek Soška ANO
17. Hvězdná pěchota Jana Pečenková Tereza Vítová Ludmila Novotná Matyáš Loula ANO

Přihlášených týmů: 17
Přihlášených lidí: 59

Přihlašování na PRS 2017

Přihlásit se mohou 2-4členné týmy, v nichž je alespoň jeden člen starší 18 let.

Cena činí 300 Kč na osobu.

Přihlašujte se pomocí následujícího formuláře do neděle 19. března 2017.

Procházka 2017

Pozor, změna!!!

Jak se nám tento rok pomalu chýlí ke konci, je potřeba zapsat si do kalendáře nejdůležitější termíny na ten příští. A jedním z nich je 24.-26. března 2017. Ten víkend se sejdeme znovu v Nebeské Rybné na již 13. ročníku (Růžo!) Procházky růžovým sadem.

A tímto odsouváme funkčnost nové tradice – že Procházka bude vždy první víkend v dubnu. Na první pokus to nevyšlo, ale nevzdáváme to! 😀

Procházení zdar!

pozvanka

 

Jak se procházelo růžovým sadem 2016

Letošní Procházka růžovým sadem se konala v Orlických horách, konkrétně na skautské základně v Nebeské Rybné. Proč zrovna na tomto místě, nikdo neví, zato se většina účastníků shodla na tom, že už dojet na základnu byla první šifra. Zároveň to však byla poslední šifra, k jejímuž nalezení směla být použitá GPS technika.

Pokračování textu Jak se procházelo růžovým sadem 2016

Pravidla 2017

Změny oproti loňsku jsou pro přehlednost vyznačeny červeně. Změn v pravidlech není mnoho, ale některé z vás by mohla potěšit úprava kritérií pro určování pořadí týmů.

Průběh hry:
– Cílem závodu je získat klíč, jehož umístění je popsáno ve zprávě. Tato zpráva je rozdělena na deset částí. Každá část je zašifrována jinou šifrou a nachází se na jiném místě. Všech deset stanovišť se šiframi je zakresleno v mapě, kterou týmy dostanou na startu.
– Po vyluštění úvodní šifry týmy musí opustit základnu; toto pravidlo se nevztahuje na týmy, ve kterých se alespoň jeden člen účastní Procházky poprvé a zároveň je mu čtrnáct a méně let; takový tým na základně může zůstat až do 3:33.
– Stanoviště jsou očíslována, ale není nutné obcházet stanoviště postupně podle čísel. Také není nutné obejít všechna stanoviště, pokud už víte, kde jsou klíče.
– Vyhrává tým, který donese klíč s nejnižším číslem a dojde včas na základnu; pořadí na dalších místech je určeno čísly klíčů.
– Pořadí týmů, které nepřinesly klíč, určuje součet počtu nalezených a vyluštěných šifer; v případě, že má více týmů stejný součet nalezených a vyluštěných šifer, rozhoduje mezi nimi počet šifer, které daný tým vyluštil; pokud více týmů vyluštilo i našlo stejný počet šifer, rozhoduje mezi nimi čas odevzdání šifer na základně.
– Tým, který nedorazí na základnu v časovém limitu a v plném počtu, bude klasifikován až za všemi týmy, které to stihly. Mezi týmy, které nestihnou dojít v časovém limitu, rozhoduje čas příchodu.
– Pokud tým dorazí zpět na základnu a část týmu poté vyrazí vyzvednout klíč a nevrátí se do limitu, není tým diskvalifikován, pouze se mu nezapočítá donesený klíč.
– Tým, který nedokáže dojít zpět na základnu a budeme pro něj muset jet autem, bude diskvalifikován!
– Každé družstvo má nárok na SMS nápovědu k jedné šifře.
– Je povinností kapitána mít po celou dobu závodu mobil tak, aby mu nedělalo problém zaregistrovat, že zvoní.
– Je povinností kapitána odeslat v sobotu ve 12.00 organizátorům SMSku s informacemi o tom, kolik šifer jeho tým vyluštil, kolik šifer našel a kde se nachází.
– Na každém stanovišti je povoleno si vzít dvě kopie šifry, pokud není určeno jinak.

Vybavení a taktika:
– Družstvo se může dělit pouze na krátkou dobu a v pohybu může být po tu dobu pouze jedna část týmu.
Je zakázáno používat přístroje se satelitní navigací (vyjma záznamu tracku; přístroje můžete mít s sebou, ale ne s nimi v průběhu závodu manipulovat) a používat elektronické mapy. 
– Je zakázáno využívat jakékoliv dopravní prostředky.
– Je zakázáno zapojovat do řešení šifer kohokoliv mimo tým, pokud se nejedná o faktografické znalosti.
– Je zakázáno spojovat týmy a jakkoliv mezi týmy spolupracovat (předávat si šifry a informace o jejich umístění či řešení, poloze klíčů, …).

Další důležité informace:
– Každý se účastní na vlastní nebezpečí.
– Kapitán přebírá zodpovědnost za členy svého týmu mladší 18 let.
– Doporučený minimální věk pro účast na Procházce je 12 let.  
– Každý účastník je povinen chovat se v souladu s pravidly silničního provozu a pravidly chování v přírodě.
– Organizátoři nenesou zodpovědnost za chování účastníků v průběhu závodu a jeho případné následky.
– V případě, že se některý člen týmu zraní či nastane nějaká jiná situace, která znemožní týmu pokračovat v závodu, je nutné ihned informovat organizátory.
– Na základně je zakázána konzumace alkoholu a užívání škodlivých omamných látek. Taktéž je zakázán vstup na základnu pod vlivem výše uvedeného.
– V případě porušení pravidel si organizátoři vyhrazují právo daný tým diskvalifikovat.